โครงสร้างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าปี 56  #21 พ.ค. 56  
ประกาศ : การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/56  #21 พ.ค. 56  
ปฏิทินวิชาการ : ประจำภาคเรียนที่ 1/56  #21 พ.ค. 56  
ประกาศถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/55  #14 ส.ค. 55  
รายชื่ออาจารย์นิเทศ รายวิชาสหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2555  #14 ส.ค. 55  
 
    อ่านข่าวทั้งหมด...  
       
   
BC Sport Day 2011
57 รูป
วันวิทยาการจัดการ 2011
36 รูป
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง
49 รูป
MS Boom #4
40 รูป
ประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ 53
37 รูป
MS Uniform Cheerleader Contest #7
20 รูป
Freshy Night 53
42 รูป
ซ้อมรับปริญญา 53
31 รูป
1 2 3 4 5 6 
 
     
       
       
       
       
       
       
   
   
   
     
   
     
    หลักสูตร | คณาจารย์ | นักศึกษา | ศิษย์เก่า | กระดานข่าว | ดาวน์โหลด
     
COPYRIGHT © Business Computer @ CRU ALL RIGHT RESERVEDT © Business Computer @ CRU ALL RIGHT RESERVED
โปรแกรมวิชาการบริการธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100